Devir Artık Dijital Devir!

Devir artık dijital devir! Dijital platformlar her geçen gün önemini artırıyor ve hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Sadece son kullanıcı için değil irili ufaklı bir çok ticari işletme içinde çok önemli. Yılın ilk yarısında dijital reklam yatırımı yüzde 22 oranında arttığını görüyoruz. 2014 yılının ilk yarısında 541 milyon TL olarak gerçekleşen dijital reklam yatırımı 2015 yılın ilk…